รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกตำแหน่ง

รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกตำแหน่ง

พฤษภาคม 19, 2017, 06:16:15 pm โดย sudteen555
0
13
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง


- ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเขียนหนังสือราชการ
- การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
- หน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

- ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง
- การผังเมืองของประเทศไทย
- ความรู้ด้านผังเมือง การพัฒนาผังเมือง ระบบจัดทำผังเมือง
- แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
- แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
- แนวข้อสอบเก่ากรมโยธาและผังเมือง
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

- ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
- ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน
- ความรู้ด้านงานเลขานุการ
- การเขียนและการประเมินโครงการ
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกตำแหน่ง
www.ข้อสอบเข้างานราชการ.com
เข้าดูยูทูบสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกตำแหน่ง
https://youtu.be/3fDlC7uXzQs

เข้าดูเว็บที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกตำแหน่ง
xn--12ca2eah7bhgf5d7a7dc0a9r 

 


คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกตำแหน่ง

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกตำแหน่ง,คู่มือเตรียมสอบสถาปนิกปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกตำแหน่งTAG:

ศัลยกรรม

รีวิวศัลยกรรม

ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต

ลงประกาศฟรี

...
ความคิดเห็น